Samarbetspartners

Utvald av Svenska Möten

Svenska Möten
Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Haga Slott är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Haga Slott äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Green Keys logga på Haga slotts hemsida

Haga slott är även en Green Key certifierad anläggning. Det här innebär att vi har tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete och klarat av Green Keys stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Green Key, mot det hållbara samhället- både inom miljöfrågor men även inom de sociala frågorna.

Vi värnar därför även om de mjuka värdena i vårt arbete. Fråga gärna oss om mer information om vad vi gör och vilka vi samarbetar med.Personalen arbetar med många områden för att inte belasta miljön. För att bli certifierade av Green Key måste vi klara många gränsvärden, och energiförbrukningen, källsorteringen, värna om vår närmiljö utifrån pollinerare och växtlighet samt att tillhandahålla lokala och ekologiska produkter är bara några av de saker vi redan kan stoltsera med att vi gör.

Vi jobbar även kontinuerligt med att utbilda vår personal, och utveckla vår verksamhet, så vi varje år når nya mål för att bli bättre och bättre i allt vi gör i vårt hållbarhetsarbete. Vi tar gärna emot fler tips från er gäster om saker som kan förbättra verksamheten ännu mer. Här kan du läsa mer om Green Key och Green Key global.

Visita Svensk Besöksnäring

Visita
Vi är medlemmar i Visita som är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar vår bransch kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Vi ingår iLyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.