Hållbarhet på Haga Slott

Green Key

Haga Slott är stolt innehavare av Green Key, en internationell miljömärkning för anläggningar inom besöksnäringen. Green Key är en ledande märkning med fler än 5000 miljömärkta anläggningar i över 60 länder världen över. Green Key-märkningen hjälper oss att förbättra vårt hållbarhetsarbete och minska vår miljöpåverkan genom att uppfylla ambitiösa kriterier inom 13 olika hållbarhetsområden.

Green Key-krav inkluderar:

 • Minskad vattenförbrukning.
 • 100% miljömärkta städkemikalier.
 • 100% miljömärkta disk- och tvättmedel samt hygienpapper.
 • Källsortering i alla tillämpliga fraktioner.
 • Engångsartiklar enbart för take away, inga plastartiklar som standard.
 • 100% förnybar el och minst 80% energieffektiv belysning.
 • Åtgärder för minskat matsvinn och ökad biologisk mångfald.
 • Årlig utbildning för personalen i hållbarhetsfrågor.
 • Samarbeten inom hållbarhetsområdet med relevanta intressenter.
 • Ständig förbättring genom årliga mål.
 • Mätning och övervakning av vatten-, el- och energiförbrukning samt avfallsmängder.
 • Beräkning av årliga växthusgasutsläpp (enbart hotell).

Hållbarhetspolicy Haga Slott AB

Vi ser oss som ett växthus för både tankar och personligheter, där vi tryggt kan utmana varandra till meningsfulla samarbeten och fördjupat lärande. Vi arbetar aktivt för att förbättra vårt miljöarbete och vara en hållbar arbetsplats. Vi strävar efter att göra mer än att bara följa lagar och regler – vi ser att tillsammans blir vi starkare. Vi uppmuntrar till delaktighet bland vår personal, gäster och leverantörer, och nya idéer är alltid välkomna. Vi ser oss som “Det levande slottet” och det innebär att vi fortsätter växa – både naturen i och runt slottet, samt som människor.

Miljömässig hållbarhet

Haga Slott erbjuder gäster en vistelse där de kan känna sig trygga i att vi gör allt vi kan för att bidra till en bättre miljö och ökad biologisk mångfald. Anläggningen är miljömärkt med Green Key, vilket säkerställer kvaliteten i vårt miljöarbete.

Våra insatser inkluderar:

 • Energieffektiviseringar, mätning av el- och vattenförbrukning i realtid och användning av 100% förnybar el.
 • Aktiva åtgärder för att minska matsvinn och klimatavtryck.
 • Eget växthus för att producera en del av de grönsaker vi använder.
 • Arbeta med biologisk mångfald och undvika konstgödsel och bekämpningsmedel.
 • Samarbete med leverantörer för att köpa hållbara, närproducerade och miljövänliga tjänster och råvaror.
 • Regelbunden utbildning av personal och information till gäster för att främja hållbara val.
 • Sätta årliga mål för att säkerställa fortsatt utveckling inom vårt miljöarbete.

Social hållbarhet

Haga Slott samarbetar med lokala leverantörer och bidrar till en levande landsbygd. Vi har också ett nära samarbete med lokala skolor och tar ofta emot praktikanter.

Vi ser personalens välmående och hälsa som nyckeln till en väl fungerande verksamhet, vilket innebär att vi måste ta hand om varandra genom en bra och trygg arbetsmiljö och en företagskultur där vi kan växa och utvecklas. Vi har nolltolerans mot diskriminering och alla har samma möjligheter till utveckling. Vi har självklart kollektivavtal och tydliga rutiner, och personalen genomgår årliga utbildningar för att känna sig trygga i alla situationer som kan uppstå.

Haga Slotts miljörutiner

Inom städning och housekeeping byts handdukar endast om gästen har lagt dessa på golvet, och lakan byts efter tre nätter. Endast miljömärkta kemikalier används och förpackningar sorteras för återvinning. Vi har en smart vattenlösning för att upptäcka och åtgärda läckage, och temperaturer standardiseras och energiförbrukning kontrolleras noggrant.

För köks- och restaurangpersonalen sker regelbunden rengöring och avfrostning av utrustning. Endast kranvatten serveras som standard och engångsartiklar som används för take away är biologiskt nedbrytbara. Vi serverar endast hållbara fisk- och skaldjursalternativ och minimerar matsvinn.

Biologisk mångfald

Vi arbetar för att gynna biologisk mångfald på våra grönområden genom att bevara och skapa gynnsamma miljöer för olika arter. Initiativ inkluderar plantering av blommor och växter som ger pollen och nektar, etablering av blomsterängar istället för klippta gräsmattor, och skapande av bihotell. Vi lämnar också död ved för att gynna insekter, mossor och svampar, och vi matar fåglar under vintern.

Haga Slott strävar efter att vara en förebild inom hållbarhetsområdet och vi är engagerade i att ständigt förbättra våra insatser för en bättre framtid.

Vi ingår iLyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.