Enjoy a good night’s sleep in our

Hotel rooms

Spend a night, or several, in a cosy, historical environment. Former castle owners Natt och Dag, Mörner, and Falkenberg as well as castle architect Tessin have lent their names to the wings, right next to the castle, where our comfortable hotel rooms are located.

Book hotel

Vi ingår iLyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

Lyckorna - Schenströmska Herrgården & Stallet - Haga Slott Enköping - Fagerudd