Att mötas i coronatider

Under den period vi nu går igenom har vi tagit fram särskilda mötesrutiner som komplement för att ytterligare minska risken för smittspridning:

Hos oss på Haga Slott sker konferensen alltid i avskildhet. Det betyder att ni har möjlighet till möteslokal i egen byggnad och äter alla måltider i egen matsal så långt det är möjligt.

– Vi har tagit bort buffémoment (utom frukost).

– Även fika serveras i lokalen om ni önskar.

– Vi tar del av och följer vår branschorganisation Visitas ”safe to visit”-rekommendationer för trygga hotell och restaurang

– Dessutom kan vi möblera konferenslokalen så att ni håller extra avstånd till varandra. 

Vi för direkt dialog med Folkhälsomyndigheten kring större bokningar och arrangemang för att kunna göra relevanta riskbedömningar och åtgärder.

FHMs bedömning är att konferenser och möten i sällskap med på förhand kända deltagare inte räknas som allmän samling och därför inte omfattas av de striktare mötesrestriktionerna som införts under
våren, men vi måste göra riskanalys och vidta åtgärder för att minimera smittspridning.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittorisken och ”coronasäkra” sitt möte är att deltagare som har sjukdomssymptom inte kommer till mötet. Vi kan erbjuda alla tekniska möjligheter för att låta den som eventuellt behöver hålla sig hemma delta genom att koppla upp sig mot mötet – kontakta oss så berättar vi mer.

Har du frågor om hur vi arbetar och vad du som gäst kan vänta dig på Haga Slott i den speciella situation som coronaviruset satt samhället i, kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.