Att mötas i coronatider

Under den period vi nu går igenom har vi tagit fram särskilda rutiner som komplement för att ytterligare minska risken för smittspridning:

Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittorisken och ”coronasäkra” sitt möte är att deltagare som har sjukdomssymptom inte kommer till mötet. Vi kan erbjuda alla tekniska möjligheter för att låta den som eventuellt behöver hålla sig hemma delta genom att koppla upp sig mot mötet – kontakta oss så berättar vi mer.

När det gäller vårt julbord kommer vi att ha en buffévärd som bevakar och styr upp för att minska risken för köbildning. Det kommer att finnas munskydd, engångshandskar samt hansprit för den som önskar.

Vi Coronatestar dagligen all vår personal. Vi litar även på ni som gäster tar eget ansvar.

– Vi tar del av och följer vår branschorganisation Visitas ”safe to visit”-rekommendationer för trygga hotell och restaurang

Vi för direkt dialog med Folkhälsomyndigheten kring större bokningar och arrangemang för att kunna göra relevanta riskbedömningar och åtgärder.

Har du frågor om hur vi arbetar och vad du som gäst kan vänta dig på Haga Slott i den speciella situation som coronaviruset satt samhället i, kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vi ingår iLyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

Lyckorna - Schenströmska Herrgården & Stallet - Haga Slott Enköping - Fagerudd